Agnieszka Zakrzewicz swą dziennikarską pracę rozpoczęła w Radiu Watykańskim. Dziś, mieszkając od 20 lat w Rzymie i pracując jako korespondent zagraniczny dla polskich mediów, opowiada o kulisach Kościoła i Watykanu. W szczególności o tych sprawach, które najbardziej dotykają problemu kobiet w funkcjonowaniu tej instytucji, pedofilii, homoseksualizmu, sekularyzacji współczesnego społeczeństwa oraz przemian Kościoła katolickiego w epoce „postwojtyłowej“. W blogu „W cieniu San Pietro“ znajdziecie wszystko to, o czym otwarcie pisze prasa zagraniczna, a o czym z trudnością przeczytacie w prasie polskiej.

Ukazało się wdanie włoskie "Watykańskiego labiryntu"

Ukazało się wdanie włoskie "Watykańskiego labiryntu"

Kliknij "lubię to" - W cieniu San Pietro fan page na Facebook

sobota, 3 grudnia 2011

67. "Joseph Ratzinger. Kryzys pontyfikatu" - wywiad z watykanistą Marco Politim


- O czym jest książka "Joseph Ratzinger. Kryzys pontyfikatu" i dlaczego zdecydował się Pan ją napisać?


- Myślę, że my dziennikarze musimy być jak sejsmografy, które ostrzegają gdy ziemia się trzęsie. Dlatego też, kiedy jakiś rząd, zarząd spółki czy nawet przywódcy religijni wchodzą na drogę stagnacji oraz niemożności zarządzania, powinniśmy ostrzegać o tym, gdyż to prowadzi do kryzysu.

Wielokrotnie, nawet we współczesnych czasach, wydarzyło się, że wielcy statyści, którzy na początku cieszyli się ogromną popularnością i poparciem - myślę na przykład o Gorbaczowie, czy Obamie - mieli później trudności w rządzeniu. Okazywało się, że nie potrafią stanąć na wysokości zadań, które się przed nimi pojawiły. Można doceniać i szanować tych polityków. Dziennikarz ma jednak obowiązek informować o tym, co nie funkcjonuje.

Członek jednej z delegacji zagranicznych, które odbyły spotkanie z Benedyktem XVI, stwierdził, że pojawiły się widoczne zaburzenia w funkcjonowaniu Watykanu. Dlatego poczułem się w obowiązku opowiedzieć tę historię. Książka nie jest stereotypową oceną Benedykta XVI - czy jest on konserwatorem, czy papieżem postępowym, czy jest dobry, czy zły. Jest świadectwem kryzysu rządów. Dlatego wybrałem tytuł: „Joseph Ratzinger. Kryzys pontyfikatu“.


- W wielu recenzjach książki, które ukazały się we Włoszech pojawia się stwierdzenie, że opisuje ona "upadek pontyfikatu". To mocne słowa. Niezależnie od sympatii osobistych - bo w książce widać, że Ratzinger cieszy się Pana sympatią - czy watykańskie rządy upadły już tak nisko, że trudno będzie się podnieść i wyjść z kryzysu?


- Moja książka opisuje poważny kryzys rządów papieża - ja wolę z większą ostrożnością używać słowa upadek, gdyż dotąd, aż papież rządzi mogą wydarzyć się jeszcze pozytywne niespodzianki. To nie jest koniec pontyfikatu, lecz jego kryzys. Jesteśmy świadkami różnych fenomenów, mówiących o tym. Z jednej strony spadła popularność Benedykta XVI - po dwóch latach ten papież stracił 2 mln wiernych, przybywających regularnie na Plac św. Piotra lub do Castelgandolfo. Z drugiej strony obserwujemy, że Watykan nie ma wpływu na politykę międzynarodową. Pomyślmy o tym, jak wielką rolę odgrywał Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej, w Europie Wschodniej, czy na Bliskim Wschodzie. Temu pontyfikatowi brakuje wizji geopolitycznej. Od 11 miesięcy trwa "arabska wiosna" i dzieje się wiele ważnych rzeczy w Tunezji, Libii, Egipcie, a papież Niemiec nie powiedział nawet jednego istotnego słowa na ten temat, podczas gdy papież Polak przez ponad ćwierć wieku prowadził dialog ze światem muzułmańskim. Wojtyła przyzwyczaił nas także do formy potrójnego dialogu - chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi.


- Właśnie to, co uderza najbardziej w pontyfikacie Benedykta XVI to brak wrażliwości ekumenicznej. Ratzinger podjął działania, które podważyły i w pewnym stopniu zniszczyły 27 lat wysiłków Wojtyły. Należy do nich przywrócenie modlitwy za Żydów, odwołanie ekskomuniki dla Lefebrystów (wśród których był także biskup negacjonista), przemówienie w Ratyzbonie, za które Ratzinger musiał przeprosić muzułmanów. Dlaczego papież Niemiec popełnia takie polityczne błędy?


- Przede wszystkim o tych faktach nie należy zapominać. Mamy krótką pamięć, a wierni często zbyt wiele wybaczają papieżowi. Niestety podczas sześciu lat swojego pontyfikatu, Benedykt XVI przechodzi nieustanne kryzysy, wpada z jednego konfliktu w drugi. Coś takiego nie miało miejsca na przestrzeni ostatnich stu lat papiestwa. Te kryzysy piętrzą się i przerastają go. Ratzinger wszedł w poważny konflikt z muzułmanami. Jest w nieustającym konflikcie z Żydami, za dopuszczenie w 2008 r. do powszechnego odprawiania Mszy świętej w rycie trydenckim z modlitwą o nawrócenie Żydów, za rehabilitację Piusa XII, za zdjęcie ekskomuniki z biskupa negacjonisty Williamsa.

Przede wszystkim jednak wszedł w konflikt ze światem katolickim – właśnie za przywrócenie mszy przedsoborowej. Różnica pomiędzy rytem trydenckim, a rytem zreformowanym po Soborze Watykańskim II przez Pawła VI polega nie tyle - jak myśli się powszechnie - na tym, że jest odmawiana po łacinie, lecz na tym, że kapłan stoi odwrócony tyłem do wiernych i pełni rolę jedynego, wybranego pośrednika pomiędzy Bogiem a jego ludem. W rycie reformowanym natomiast kapłan stoi za ołtarzem, odwrócony twarzą do wiernych, co podkreśla funkcję wspólnoty w Bogu i równości przed nim. To wielka metafora tego pontyfikatu.

Zbliżenie z Lefebrystami było następnym powodem zwaśnienia świata katolickiego, bo wielu katolików nie zgadza się na to, aby papież szedł z nimi na kompromis bez zażądania od nich, by zaakceptowali postanowienia Soboru Watykańskiego II.

Kolejny konflikt, to konflikt ze światem naukowym i z rządami wielu państw, podłożem którego jest AIDS.

Ostatni, najbardziej widoczny kryzys tego pontyfikatu to oczywiście kwestia pedofilii. Benedykt XVI zdobył się na odwagę, aby wreszcie powiedzieć, co jest złego w Kościele i zaproponować zmiany. W swoim liście do biskupów irlandzkich, zarzuca im, że postąpili źle ukrywając zbrodnie, mówi, że księża powinni stanąć także przed sądami cywilnymi i przede wszystkim mówi, że w centrum uwagi powinny być ofiary, a nie źle pojęte dobro Kościoła. Jednak po tych odważnych i dobitnie wypowiedzianych słowach, po spotkaniach z ofiarami księży-pedofilów w różnych krajach, brakuje konsekwentnego działania i realizacji obietnic. Nie zostały otwarte archiwa watykańskie, nie zdecydowano się jeszcze na otwarcie wielkiego dochodzenia międzynarodowego we wszystkich diecezjach, aby odkryć zatuszowane przestępstwa. Przede wszystkim jednak - do tej pory nie zostało otwarte dochodzenie we Włoszech, których Episkopat zależy bezpośrednio od papieża. Do dziś nie powołano w tym kraju komisji kościelnej lub kościelno-państwowej, która przeprowadziłaby dochodzenie w sprawie pedofilii - tak jak to miało miejsce w Niemczech, Belgii, Austrii czy Irlandii i Stanach. Nie został mianowany żaden biskup, odpowiedzialny na szczeblu krajowym za weryfikowanie zgłoszeń o przestępstwach seksualnych popełnionych przez księży i nie ma telefonu, pod który mogłyby dzwonić ofiary.

W 2010 roku, podczas konferencji w Watykanie na temat pedofilii we Włoszech, powiedziano nam, że jest 100 przypadków. Kiedy dziennikarze prosili o bardziej konkretne informacje - czy ci księża zostali skazani lub przynajmniej oddaleni ze stanu duchownego - nie udzielono im ich do tej pory.

Na tym polega sprzeczność tego pontyfikatu - z jednej strony mamy światłego teologa i świadomego intelektualistę, z drugiej natomiast całkowity brak umiejętności przekładania słów na czyny.


- Kryzys pontyfikatu Benedykta XVI wywołany przez pedofilię kościelną to temat na osobną książkę. Biorąc jako przykład Irlandię - najbardziej katolicki kraj Europy, który ostatnio wszedł w poważny konflikt z Watykanem, tam pedofilia kościelna była fenomenem udokumentowanym i ukrywanym od lat 40. ubiegłego wieku - czyli zanim Ratzinger został papieżem. Jak to możliwe, że prawda nie wyszła na jaw wcześniej? Kto za to jest odpowiedzialny?


- Kilka rzeczy musimy powiedzieć jasno. To prawda, że ponad 60% przypadków pedofilii ma miejsce w rodzinach. Prawdą jest też, że do wielu aktów przemocy seksualnej dochodzi w w środowiskach młodzieżowych, w internatach, w domach dziecka, w więzieniach dla nieletnich. Jednak tak, jak powiedzieli sami najwyżsi przedstawiciele kościoła amerykańskiego - którzy jako pierwsi zajęli się analizą fenomenu pedofilii kościelnej - przypadek, że także w instytucjach Kościoła katolickiego dochodzi do przestępstw seksualnych, wymaga szczególnego napiętnowania, gdyż Kościół katolicki przepowiada systematycznie czystość, nakazuje swoim kapłanom żyć w celibacie i zawsze proponuje siebie jako gwaranta moralności.

Przestępstwa pedofilii w Kościele katolickim odbywały się systematycznie przez wieki i przez ostatnie dziesięciolecia udokumentowano ich systematyczne ukrywanie. Do tej pory nigdy nie myślano o ofiarach, lecz o obronie dobrego imienia instytucji. To potwierdził oficjalnie papież Benedykt XVI.

W samej diecezji monachijskiej (gdzie Ratzinger był arcybiskupem), od lat 50. ubiegłego wieku do 2010 r,. komisja niezależna powołana przez aktualnego arcybiskupa kard. Reinharda Marxa, odkryła ponad 300 przypadków nadużyć seksualnych popełnionych przez kler oraz to, że przestępstwa seksualne były systematycznie ukrywane, że zniknęła dokumentacja w niektórych przypadkach a w innych została sfałszowana. Podkreślmy to - nigdy tam nie brano pod uwagę dobra ofiar, lecz tylko dobro Kościoła. To wszystko wydarzyło się tylko w diecezji papieskiej - wyobraźmy więc sobie, co może wyjść na światło dzienne, gdyby zaistniała wreszcie wola powołania niezależnej komisji międzynarodowej.

Episkopat niemiecki, który dziś podchodzi najbardziej poważnie do spraw pedofilii, zdecydował się na powołanie niezależnej komisji, w której skład wchodzą także byli policjanci, mający możliwość kontrolowania akt w archiwach kościelnych i policyjnych. Czegoś takiego oczekuje się na poziomie międzynarodowym, aby zadośćuczynić ofiarom. Jeżeli papież nie potrafi doprowadzić do powołania komisji i przeprowadzenia dochodzenia międzynarodowego, oznacza to, że nie ma odpowiedniej siły, by rządzić Kościołem.


- Od wybuchu skandalu pedofilii upływają już prawie dwa lata. Presja medialna trochę spadła, na światło dzienne zaczyna wychodzić jednak coraz więcej i coraz bardziej drastycznych faktów. Dziennikarze, którzy śledzą sprawę od początku i mniej powierzchownie, zaczynają zadawać sobie pytanie: jak to możliwe, że Jan Paweł II nic nie zrobił?


- Znając osobowość Wojtyły, wydaje mi się, że papież Polak zajęty innymi, wielkimi sprawami, nie wiedział, że problem urósł, aż do takich rozmiarów. Wielu rzeczy mu nie powiedziano, zwłaszcza już pod koniec pontyfikatu, gdy był chory. Za to odpowiedzialność ponoszą jego najbliżsi współpracownicy.

Weźmy przykład Marcial Maciela Degollado. Już w latach 80. dwudziestego wieku wysunięto publicznie pierwsze oskarżenia, a 10 lat później, Watykan miał już w ręku wszystkie dowody, aby otworzyć proces kanoniczny. Jeżeli do niego nie doszło, myślę, że to właśnie z powodu, że nie powiedziano Wojtyle całej prawdy. W tym przypadku, odpowiedzialność ponosi watykański sekretarz stanu kard. Sodano i osobisty sekretarz papieża - kard. Dziwisz.

Mamy ważne świadectwo – kard. Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia, powiedział, że w przypadku kard. Hansa Hermanna Groëra, poprzedniego arcybiskupa stolicy Austrii, który był w centrum skandalu pedofilii, Ratzinger chciał zareagować, ale uniemożliwiła mu to watykańska "partia dyplomatyczna".

"Partia dyplomatyczna" to powiedzenie które wskazuje na Sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej i najbliższe osoby z jego otoczenia. Mówi to o trudnościach jakie miał kard. Ratzinger w Watykanie, zanim został papieżem.

Później mamy jeszcze jeden dowód - kard. Joseph Ratzinger, jako Prefekt Kongregacji Wiary, otworzył dochodzenie kanoniczne w sprawie Marcial Maciela Degollado - człowieka, który jak wiemy prowadził podwójne życie, był oskarżony o nadużycia seksualne na nieletnich i być może gwałcił także jedno ze swoich dzieci, które miał z konkubiną - natychmiast po śmierci Jana Pawła II. 2 kwietnia 2005 r., wysłannik Ratzingera pojechał do USA oraz Meksyku i w ciągu 10 dni zebrał wszystkie dowody przeciwko założycielowi Legionu Chrystusa. Oznacza to, że kard. Ratzinger, wiedząc doskonale ile brudu jest w Kościele, wykorzystał moment, w którym miał całkowicie wolne ręce, aby załatwić definitywnie sprawę Maciela.

Żeby wyjaśnić do końca kwestię odpowiedzialności, musimy dodać, że niestety, zarówno Wojtyła, jak i Ratzinger należeli do tej części hierarchii watykańskiej, która uważała, że pedofilia jest "grzechem", a nie przestępstwem i że księża muszą odkupić swoje winy jedynie wobec Boga. Nie zapominajmy też, że papież autoryzował w 2001 r., kardynała Dario Castrillon Hoyosa - byłyego prefekta Kongregacji Duchowieństwa, aby wysłał list z gratulacjami do biskupa Pierre Picana z Bayeux-Lisieux, który nie zadenuncjował księdza pedofila Renè Bissey ze swojej diecezji. Tak więc zdecydowana większość hierarchii eklezjastycznej, aż do chwili wybuchu skandalu pedofilii, prowadziła podwójną grę wiedzy i niewiedzy.


- Jest więcej dowodów na to, że wiele osób starało się, aby wszystkie informacje o przestępstwach pedofilii dotarły do Jana Pawła II. Bernie McDaid, ofiara z Bostonu, z którą później spotkał się w 2008 r., papież Benedykt XVI, przyjechał do Rzymu już w 2003 roku, i jak mi opowiedział w wywiadzie - przekazał wszystkie informacje kard. Dziwiszowi, przez arcybiskupa Greena. Czy sekretarz Dziwisz przekazał je papieżowi?


- Tego nie wiemy. Ja też rozmawiałem z MacDaidem i opowiedział mi on całą historię. On uważa, że jedynym sposobem, aby Watykan oczyścił się z zarzutów jest otworzenie międzynarodowego dochodzenia. Ja się z nim zgadzam - to jedyny sposób, aby zamknąć ten straszny rozdział i oddać sprawiedliwość ofiarom. Skandaliczne jest to, że we Włoszech nie otwarto do tej pory żadnego dochodzenia. Teraz Watykan zaostrzył zasady, poprosił biskupów, aby do maja przyszłego roku przedstawili swoje propozycje, ale do tej pory nic konkretnego się nie wydarzyło. We Włoszech jest 200 diecezji. Jedynie w malutkiej diecezji Bresanone, koło granicy austriackiej otworzono dochodzenie - bo tam, jak powiedział mi biskup, wierni oglądają telewizję austriacką i domagali się tego. Tylko w tej małej diecezji odkryto 12 przypadków pedofilii. Wyobraźmy sobie, co wyjdzie na światło dzienne, jeżeli Kościół zdecyduje się wreszcie potraktować poważnie sprawę przestępstw seksualnych popełnionych przez swoich duchownych. We Włoszech, przy 200 diecezjach byłoby przynajmniej 2000-3000 przypadków. To czysta statystyka.


- Ofiary pedofilii, które ostatnio protestują coraz głośniej przeciwko inercji Kościoła, mówią jeszcze o dwóch ważnych rzeczach - zniesienie przedawnienia przestępstwa pedofilii oraz wprowadzenie obowiązku zgłoszenia przestępstwa także cywilnemu wymiarowi sprawiedliwości. Watykan nadal to ignoruje...


- Tak, to niestety kolejny punkt, pokazujący dwuznaczne zachowanie Watykanu i brak silnych rządów papieża. Watykan mówi w tej chwili, że biskupi mają śledzić normy narodowe w tym zakresie. Są kraje, w których prawo zmusza biskupa do złożenia doniesienia na policję i kraje - takie jak Włochy, gdzie nie jest to obowiązkowe. Niestety, to właśnie w tych krajach, w których nie ma obowiązku zawiadamiania policji, problem pedofilii kościelnej nie jest jeszcze traktowany poważnie - dlatego Watykan powinien sam zobowiązać swoich biskupów do składania doniesień.


- Wygląda więc na to, że papież dużo mówi, a mało robi…


- Dlatego zdecydowałem się opowiedzieć o kryzysie rządów papieskich, bo jakiekolwiek działanie Benedykta XVI zatrzymuje się w połowie. Joseph Ratzinger jest wielkim teoretykiem - dostrzega i rozumie problemy, nie ma jednak temperamentu osoby, która rządzi, a więc rozwiązuje problemy. Na przykład - papież dostrzega proces sekularyzacji Europy, jest świadomy, że współczesne chrześcijaństwo nie może być pakietem zakazów, że wiara musi być szczera, a nie z obowiązku – ale nie potrafi temu zaradzić.

W tej chwili Kościół katolicki przeżywa największy kryzys powołań w swojej historii i papież nie robi nic. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie - brakuje proboszczów w parafiach. W Ameryce Łacińskiej, czy w Afryce, są parafie, w których ksiądz pojawia się raz na miesiąc lub jeszcze rzadziej. W diecezjach Europy Zachodniej brakuje przynajmniej 1/3 księży, wielu duchownych musi pracować na dwa etaty. Jeżeli załamie się system parafii, które skupiają wiernych, załamie się cała struktura Kościoła.

Owszem - na przykład we Włoszech jest zatrudnianych coraz więcej księży z Polski, Ameryki Łacińskiej i Afryki, ale z jednej strony - w ten sposób odbiera się duchownych tamtym regionom, z drugiej strony proboszczowie imigranci nie zawsze rozumieją włoskich parafian i ich potrzeby.

W ostatnich latach ubyło również 40 tys. sióstr zakonnych i nie ma chętnych na ich miejsce. To poważny problem, gdyż siostry zakonne to "piechota" Kościoła, która jest zawsze na pierwszej linii - w szpitalach, w sierocińcach, w domach opieki. Dawniej, dla kobiet "pójście na służbę Boga" było przywilejem i robiły to chętnie arystokratki. Dziś niewiele kobiet ma takie ambicje.


- Myślę, że wykształcona kadra duchowieństwa polskiego powinna się z tego cieszyć, bo łatwo wyemigruje i znajdzie dobrze płatną pracę za granicą… Ale chyba problem jest znacznie poważniejszy niż brak „rąk duchownych“ do pracy…


- Kolejny problem, jaki wpłynął na kryzys rządów papieskich, to brak konsultacji ze współpracownikami i podwładnymi. Kilka miesięcy przed wyborem na papieża, kardynał Ratzinger udzielił mi wywiadu. Powiedział wtedy ważną rzecz: "Nie można kierować współczesnym Kościołem jak monarchią". On natomiast nadal rządzi jak monarcha, nawet bez konsultacji z kolegium kardynalskim, które zebrało się zaledwie trzy razy. Nie można kierować wielkim organizmem religijnym, liczącym 1 miliard i 200 tys wiernych, tak odgórnie i samotnie. W Watykanie, zebranie szefów wszystkich dykasterów - czyli posiedzenie gabinetu rządu - odbywa się jedynie dwa razy do roku. Czy możemy sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby posiedzenie gabinetu prezydenckiego Stanów Zjednoczonych odbywało się dwa razy do roku? Papież widuje więc tylko niektórych kardynałów - szefów najważniejszych dykasterów. Brakuje mu nawet tych zwyczajnych „bodźców ludzkich“ jakie miał Wojtyła, który na obiedzie i kolacji gościł zawsze jedną lub dwie osoby. To znaczy, że każdego roku, Wojtyła słuchał uwag i opinii przynajmniej 300-400 osób (duchownych, intelektualistów, artystów) i to w różnych sprawach oraz na różne tematy. Benedyktowi tego brakuje. Papież praktycznie nie widuje nikogo - nawet nuncjuszy i ambasadorów. Za pontyfikatu Jana Pawła II, za każdym razem, gdy nuncjusz czy ambasador przybywał do Rzymu, składał wizytę i relacje papieżowi. Teraz Benedykt XVI widuje dyplomatów tylko na początku i na końcu ich kariery. Nie czuje więc nawet pulsu polityki zagranicznej. Aktualny papież nie chce spotykać się indywidualnie z biskupami - lecz grupowo. Jesteśmy więc w sytuacji, w której doszło do zminimalizowania przepływu informacji pomiędzy Ratzingerem, a otaczającym go światem. To kolejny powód kryzysu.


- Papież Benedykt XVI jest więc bardzo osamotniony i samotny z wyboru. Przypomina trochę bohatera filmu Nanniego Morettiego "Habemus papam". Co w tej sytuacji robi Kuria Rzymska?


- Jeżeli zapytamy papieża, on oczywiście nie odczuwa tego oddzielenia od świata i otaczającej go rzeczywistości. Podczas jednej z podróży mówił dziennikarzom, że nie jest odizolowany, że widuje często swoich współpracowników, że przybywa do niego wielu przyjaciół z Niemiec, przybywają pielgrzymi. W rzeczywistości jednak rządzi w samotności i jest osamotniony. Większość swojego czasu i energii intelektualnych poświęca na pisanie swojego wielkiego dzieła o Chrystusie. Ktokolwiek ma regularną pracę i próbuje napisać książkę, wie dobrze jak trudno jest się skoncentrować. Dla papieża napisanie książki o Chrystusie to wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność.

Jeżeli więc dużą część swojego dnia, papież poświęca na pisanie książki… - w sposób naturalny brakuje mu czasu na zarządzanie Kościołem.

Jest jeszcze jeden problem. Benedykt XVI wybrał sobie na swoją „prawą rękę“ - czyli na Sekretarza Stanu - kardynała Bertone, który - tak jak on - pochodzi z Kongregacji Doktryny Wiary, nie ma więc doświadczenia politycznego i dyplomatycznego, jakie ma wielu innych. Inni papieże - na przykład Pius X, który też był skupiony na aspekcie teologicznym, wybrał na Sekretarza Stanu kard. Rafael Merry del Val, który miał olbrzymie doświadczenie dyplomatyczne - w ten sposób bilansując teologię i politykę. Tego brakuje w tym pontyfikacie. W Kurii nie ma "partii antypapieskiej", wszyscy są jednak bardzo niezadowoleni, że Watykan stracił na znaczeniu międzynarodowym.


- Kardynał Ratzinger został wskazany już przez Jana Pawła II jako następca. Pokładano w nim wielkie nadzieje, jako w papieżu okresu przejściowego, który przeprowadzi Kościół przez epokę postwojtyłową dokonując kilku reform. Czyżby wybór był zły?


- W momencie, w którym umarł Jan Paweł II, który rządził przez 27 lat, nie było już wielu kandydatów na następców - bo odeszli wcześniej. Ratzinger bez wątpienia był kandydatem "najwyższej jakości" ze względu na swój autorytet moralny oraz dlatego, że był postacią publiczną, którą świat dobrze znał. Nie bał się konfrontacji i tłumów, brał udział w wielkich debatach. Był otwarty na dialog ze światem nauki oraz z niewierzącymi.

Wiemy, że Ratzinger nie chciał zostać papieżem. Nie miał wielkich ambicji przywódczych. Był szczery w swojej skromności. Chciał już trzykrotnie podać się do dymisji za pontyfikatu Jana Pawła II. Ratzinger miał poparcie lobby konserwatorów bliskiego Opus Dei, które chciało papieża tradycjonalistę. To dla Kościoła miał być moment przerwy po wielkich przemianach ekumenicznych jakie wprowadził Wojtyła i po okresie "mea culpa". Lobby ta - jak widać - nie miała jednak wizji geopolitycznej Kościoła.

To prawda, że w pewnym stopniu Benedykt XVI jest podobny do postaci papieża z filmu Morettiego. Również Ratzinger, zaraz po wyborze został ogarnięty przez strach. W swoich rozmowach z dziennikarzem niemieckim Peterem Seewaldem, mówił: "Dla mnie, wybór na papieża to było zbliżanie się do gilotyny. Prosiłem Boga - Ty mnie postawiłeś w tej sytuacji, teraz mi musisz pomóc."

Ja uważam, że Ratzinger ma fascynującą osobowość. W kontaktach osobistych jest bardzo miły, bardzo wesoły i ciepły, potrafi słuchać. Myślę jednak, że on - od samego początku zdawał sobie sprawę, że co innego jest być teologiem, a co innego kierować i zarządzać Kościołem Powszechnym.

Jest jest jeszcze inny – bardzo interesujący aspekt tego kryzysu. Już w przeszłości byli papieże, którzy stanęli przed problem dymisji - Pius XII w przypadku, gdyby uwięzili go hitlerowcy, Paweł VI i Jan Paweł II w przypadku nieuleczalnej choroby. Ich rozważania na temat dymisji były jednak tajemnicą. Benedykt XVI jest pierwszym papieżem, który mówi otwarcie w książce-wywiadzie pt.: "światło świata", że jeżeli papież nie czuje się już na wysokości bycia papieżem pod względem fizycznym, psychicznym czy psychologicznym - ma prawo, a nawet obowiązek złożyć dymisję. Mamy więc do czynienia z osobą, która nie chce być papieżem za wszelką cenę i nie wyobraża sobie rządzenia Kościołem w stanie, w jakim robił to ciężko chory Wojtyła. Dlatego, Benedykt XVI może zdecydować się w przyszłości złożyć dymisję i to będzie jego wielka, radykalna reforma Kościoła katolickiego.


- W aktualnej sytuacji, gdy okręt ma słabego sternika, jakie niebezpieczeństwa grożą Kościołowi? Nie wydaje się, aby katolicyzm przeżywał kryzys, patrząc na przykład na Dni Młodzieży, jakie odbyły się w Hiszpanii. Wydaje się jednak, że Kościół idzie swoją drogą, a wierni swoją...


- Rzeczywiście mamy do czynienia z ożywieniem religijnym, zwłaszcza wśród osób młodych. Te sporadyczne manifestacje nie mogą jednak ukryć faktu, że katolicyzm w Europie jest już religią mniejszościową, ponieważ wzrasta obojętność w stosunku do religii i indywidualizm religijny.

Nie można też ukryć faktu, że istnieje wielki rozdźwięk pomiędzy tym, co myślą wierni, a tym co mówi Kościół w sferze moralności seksualnej. Ja już nawet nie nazywam tego moralnością seksualną - lecz życiem prywatnym, aby podkreślić tę głęboką różnicę pomiędzy sposobem myślenia współczesnych katolików, a hierarchii, która stoi w miejscu. W takich sprawach jak seks przedmałżeński, rozwody, używanie antykoncepcji, zapłodnienie in vitro, testament biologiczny - katolicy decydują już zupełnie samodzielnie i nie uznają odgórnych nakazów i zakazów.

Kolejnym elementem kryzysu jest pojawienie się pierwszego pokolenia "niedowierzających". Aspekt ten i nazwę fenomenu wskazali nie laicy, lecz katoliccy badacze uniwersyteccy i księża. Najmłodsza generacja nie zna podstaw doktryny wiary katolickiej - nie zna Ewangelii, sakramentów, psalmów, modlitw. Nie jest więc antyreligijna, antyklerykalna czy ateistyczna – lecz jest zwyczajnie niedouczona i nie przykłada żadnej wagi do tej nauki. Nie będą oni więc w stanie przekazać swoim dzieciom tych elementów wiary, które są oparte na tradycji oralnej, jak na przykład modlitwy. Pokolenie to jest bardzo uduchowione, ale nie wierzy już w tego samego Boga, w jakiego wierzyli rodzice i dziadkowie. Jest to Bóg "osobisty", "indywidualny", „uniwersalny“, a modlitwa najczęściej jest zastępowana przez medytację.


- Ten fenomen jest widoczny na Zachodzie. Trudno powiedzieć, żeby tak było w Polsce, gdzie dzieci są zmuszane do nauki podstaw religii w szkole.


- To zjawisko jest bardzo widoczne w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę jednak, że także w Polsce należałoby przeprowadzić dokładne badania na ten temat, gdyż uczyć się czegoś w szkole, nie znaczy umieć to. Wprowadzenie religii do szkół, także we Włoszech spowodowało efekt odwrotny - uczniowie traktują religię jak przedmiot, który należy „zakuć“ na egzamin i zapomnieć.

Badania uniwersyteckie zlecone przez Kościół we Włoszech (w Trieście, Wenecji i Pordenone), pokazały, że dwie trzecie młodzieży nie wierzy już w to, że Chrystus był synem Boga - a przecież również o Włoszech mówi się, że to kraj katolicki w 80%. Myślę, że nie należy tworzyć mitów katolickich Włoch i Polski, bo to rozbiega się z rzeczywistością.

Dziś coraz częściej mamy do czynienia z formami religijności odmiennej niż katolicyzm lub z osobami, które mówią ze względu na tradycję, że są katolikami - a nie wierzą jednak w zmartwychwstanie Chrystusa, w zmartwychwstanie po śmierci, w Raj i Piekło, w to, że Chrystus był synem Boga, w tajemnicę Eucharystii, czy w niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, a nawet w samego Boga, takiego jak przedstawia go Biblia. Coraz więcej katolików wierzy w Boga bezosobowego.


- Czy ten fenomen oraz słabość rządów Benedykta XVI nie prowadzi do rozbicia Kościoła Powszechnego na Kościoły narodowe, których papież nie będzie potrafił kontrolować?


- Prowadzi nie tyle do powstawania Kościołów narodowych, co do powstawania różnych form religijności. Ameryka jest krajem bardzo religijnym, w którym jest nieskończona ilość sekt i ruchów religijnych. Taki fenomen będziemy obserwować w najbliższych latach w Europie.


- samoistnie nasuwa się więc pytanie dlaczego Ratzinger został wybrany na papieża? No I co dalej z tym pontyfikatem?


- Część elektorów - wybierając Jozepha Ratzingera - myślała, że będzie to pontyfikat tranzycji. Wielu jego wyborców miało nadzieje, że ponieważ jest wielkim konserwatorem, będzie w stanie przeprowadzić kilka podstawowych reformy w Kościele. Te reformy nie zostały przeprowadzone i być może nie zostaną... Pontyfikat Benedykta XVI będzie więc nie tyle pontyfikatem tranzycji, co stagnacji.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że ten pontyfikat podzielił mocno i przede wszystkim świat katolicki - na tych, którzy są za papieżem i na jego przeciwników. Do tej pory miały miejsce tylko trzy wielkie reformy - do wprowadzenia dwóch papież został zmuszony. Pierwsza dotyczy finansów watykańskich i Banku IOR, który musiał wreszcie zaakceptować wszystkie międzynarodowe normy przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Te zmiany zostały jednak narzucone pod presją świata finansów, który nie zgadzał się, aby IOR funkcjonował jako raj podatkowy. Druga reforma, która nie ma jeszcze ostatecznego kształtu to surowsze kary dla księży dopuszczających się przestępstw seksualnych na nieletnich - ta jednak jest konsekwencją wybuchu skandalu pedofilii w Kościele katolickim. Jedyna reforma, jaką Benedykt XVI wprowadził z własnej woli to zrównanie mszy przedsoborowej z mszą Pawła VI – czyli odwrócenie księży od wiernych… To podzieliło Kościół. Ten pontyfikat stagnacji produkuje niepewność i brak perspektyw na przyszłość.


Rozmawiała Agnieszka Zakrzewicz

piątek, 2 grudnia 2011

66. Włosi zapraszają Palikota do Rzymu - wywiad z Carlą Corsetti, przewodniczącą włoskiej partii Demokracja Ateistyczna
Wywiad z Carlą Corsetti - przewodniczącą włoskiej partii Demokracja Ateistyczna
- Jednym z głównych punktów programu politycznego Demokracji Ateistycznej jest zniesienie podatku 8/1000.


- Demokracja Ateistyczna domaga się przede wszystkim unieważnienia Paktów Laterańskich. Jest to zbiór praw, których częścią jest konkordat i podatek 8/1000. Jak wiadomo - mechanizm tego podatku jest bardzo „perwersyjny“. Włosi wypełniając co roku deklarację podatkową mają prawo wybrać spośród 7 proponowanych podmiotów (Kościół Katolicki, Waldensi, Luteranie, Adwentyści, Gmina żydowska, Jehowi oraz Państwo), dla kogo chcą przeznaczyć swoje pieniądze. Tylko 34% Włochów przeznacza pieniądze na Kościół Katolicki. Większość obywateli włoskich do tej pory nie wskazywała w deklaracji podmiotu, dla którego chce oddać swoje pieniądze, gdyż była przekonana, że pozostają one w kasie Państwa. Tak nie jest, gdyż Państwo przekazuje proporcjonalnie wszystkie pieniądze uzyskane z podatku 8/1000, uznając, że katolicyzm jest religią większościową. W ten oto sposób do kas Konferencji Episkopatu Włoch wpływa co roku 87% z podatku 8/1000 czyli ponad 1 miliard euro. Dzięki kampanii informacyjnej naszej partii oraz innych stowarzyszeń laickich, Włosi uświadamiają sobie jak działa mechanizm wymyślony przez Giulia Tremontiego.


- Episkopat twierdzi, że pieniądze jakie otrzymuje idą na utrzymanie księży.


- Wiemy, że w rzeczywistości na pensje duchownych jest przeznaczanych tylko 381 mln euro. Co się dzieje z resztą pieniędzy? One nie powinny na pewno wpływać do kasy kościelnej. My jesteśmy też zdania, że księża w ogóle nie powinni być utrzymywani z pieniędzy podatników.

Wiemy, że pieniądze, które wychodzą z kasy państwowej - często kosztem wielu wyrzeczeń, jak teraz w dobie kryzysu - idą później na luksusy kasty katolickiej, na przykład - na kochanki, na grę w golfa, czy na zakup prywatnych samolotów, tak jak to zrobił ks. Luigi Maria Verzé, założyciel szpitala San Rafaele, gdyż nie znosił zbiorowych odpraw i tłoku. Dziś mówi się głośno o przywilejach politycznej kasty. Hierarchia kościelna jest kastą, której powodzi się najlepiej, dlatego wiele ich niesłusznych przywilejów należy zlikwidować.


- Demokracja Ateistyczna jest odpowiednikiem polskiej partii Ruch Poparcia Palikota. Wystosowaliście w ubiegłym tygodniu list do posłanki Anny Grodzkiej, zapraszający RPP do współpracy i chcecie zaprosić w lutym Palikota i Grodzką do Rzymu.


- Tak. Pracujemy nad stworzeniem europejskiej platformy laickiej i chcielibyśmy, aby pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się właśnie w Rzymie. Wystosowaliśmy zaproszenie do Ruchu Poparcia Palikota oraz do innej laickiej partii ze Szwajcarii. My Włosi mamy Watykan, wy Polacy mieliście papieża, Szwajcarzy mają gwardię szwajcarską - łączy więc nas wiele. To oczywiście żart - potrzebna jest współpraca mająca na celu stworzenie laickiej polityki na szczeblu europejskim. Zjednoczeni jesteśmy siłą. Dlaczego więc nie powołać "Międzynarodówki Ateistycznej"?

Zarówno partia Palikota, jak i my mamy bardzo podobne programy polityczne. Unieważnienie Paktów Laterańskich oraz wszystkich praw z nimi związanych, które umożliwiają państwu watykańskiemu zyski w formie datków, dofinansowywania, upustów każdego typu, które są przyznawane przez państwo oraz inne instytucje publiczne. Walka o poszanowanie art.7 Konstytucji Włoskiej, która stanowczo mówi, że Kościół i Państwo muszą zostać odrębnymi i suwerennymi instytucjami. Przyjęcie Testamentu Biologicznego i prawo do eutanazji, badania in vitro, badania nad komórkami macierzystymi. Związki partnerskie, prawo do aborcji, edukacja seksualna w szkołach. To niektóre punkty naszego programu, który przetłumaczyliśmy nawet na język polski. Włochy i Polska to dwa kraje najbardziej poszkodowane przez Kościół katolicki i przez Watykan. Wymiana doświadczeń, informacji oraz wspólne działania na arenie europejskiej są bardzo ważne.


- Jakie jest we Włoszech poparcie dla Partii Demokracja Ateistyczna


- Demokracja Ateistyczna została założona w 2009 roku. Jest to więc młoda partia i za nami nie stoi żadne lobby, ani nie mamy pieniędzy. Jest to więc inicjatywa obywatelska. Partia się rozwija i rośnie w siłę. Na dzień dzisiejszy popiera nas czynnie ok. 300 tys. osób. My nie mieliśmy jeszcze możliwości startować w wyborach, tak jak partia Palikota, bo kolejne wybory we Włoszech są wyznaczone na 2012 r., i przy nowym rządzie Montiego najprawdopodobniej tak będzie. Przymierzamy się do nich. Popierają nas nie tylko ateiści i antyklerykałowie. Coraz więcej Włochów domaga się, aby także włoski Kościół katolicki i Watykan, który leży na terenie naszego państwa, płacił podatki od działalności gospodarczej oraz podatek gruntowy. Coraz więcej Włochów widzi, że kasta kościelna ma zbyt duże przywileje, za które płacą podatnicy.


Rozmawiała Agnieszka Zakrzewicz

65. Kto wykorzystuje księży?


Państwo włoskie każdego roku daje Kościołowi blisko 1 miliard euro na pensje księży. W rzeczywistości na utrzymanie duszpasterzy pracujących na terenie Włoch idzie 361 milionów euro. Co się dzieje z pozostałą częścią pieniędzy przeznaczanych na ten szczytny cel? - pytają się Włosi w dobie kryzysu. Czy kaście kościelnej nie powodzi się równie dobrze, a może nawet i lepiej, niż włoskiej kaście politycznej?We Włoszech jest 33,896 księży. W ubiegłym roku, z kas państwa włoskiego, a więc z kieszeni wszystkich włoskich podatników, dzięki mechanizmowi podatkowemu 8/1000, do kas Konferencji Episkopatu Włoch, wpłynęło 33,478 euro jako roczny dochód każdego księdza. Nieźle! To prawie 2,800 euro miesięcznie - czyli mniej więcej tyle, ile zarabia polski parlamentarzysta. Problem polega jednak na tym, że przeciętny włoski ksiądz zarabia zaledwie 10,541 euro rocznie - czyli mniej niż 1000 euro miesięcznie. Tak wyliczył Stefano Livadiotti - dziennikarz tygodnika "L'Espresso", znany ze swoich książek na temat kasty polityków i sędziów. W tym roku ukazał się jego nowy bestseller "I senza Dio" (w tłumaczeniu na język polski tytuł ma podwójne znaczenie - dosłowne "Bezbożnicy" i przenośne "Bezwzględni" - przyp. aut.), ujawniający finansowe sekrety hierarchów kościelnych.

W czyich kieszeniach kończą pieniądze - ponad 1/3 całej sumy - którą Włosi przeznaczają na utrzymanie ponad 30 tys. duszpasterzy? - zadaje sobie pytanie Livadiotti. "To może będzie brzmieć dość dobitnie, ale liczby są liczbami - na księżach lukrują ich przełożeni."


Zamienił stryjek siekierkę na kijek


Jednym z najlepszych interesów, jaki w ubiegłym wieku zrobił Watykan była renegocjacja Paktów Laterańskich z Państwem włoskim, zawartych przez Mussoliniego w 1929 r. Pakty Laterańskie nie respektowały równości wyznaniowej, uznając religię katolicką za jedyną państwową religię Włoch. W zamian za usunięcie niekonstytucjonalnej klauzuli, wprowadzono nauczanie religii do szkół (jako fakultatywne, a nie przymusowe), a pensje księży, które wypłacało państwo zamieniono na dofinansowanie na cele religijne i charytatywne - tzw. „8/1000”, czyli osiem tysięcznych wpływów z podatków obywateli przekazywane Konferencji Episkopatu Włoch. Teraz Włosi płacą zamiast 10 tys. euro, prawie 34 tys. euro rocznie na każdego księdza.

Renegocjację konkordatu podpisał w 1984 r., socjalistyczny premier Benito Craxi. Jak widać lewica u władzy zawsze robi dobrze Kościołowi... Pomysłodawcą poprawek konkordatowych był Giulio Tremonti - wtedy doradca Craxiego, a do niedawna minister finansów w rządzie Berlusconiego. Ze strony Watykanu podpis złożył sekretarz stanu kard. Agostino Casaroli.

W tym roku Konferencja Episkopatu Włoch otrzymała od Włochów 1 miliard 64 mln euro!!!


Berlusconi oddał nawet pieniądze państwowe


Choć tak naprawdę tylko ok 34% Włochów na deklaracji podatkowej oświadcza, że chce dać pieniądze na Kościół katolicki - dzięki perwersyjnemu mechanizmowi 8/1000 Episkopat zgarnia 87% całej puli. Jakby tego było mało - w 2009 r., były premier Silvio Berlusconi oddał biskupom jeszcze połowę tych pieniędzy (43.969.406 euro), jaką podatnicy z własnej woli przeznaczyli na Państwo wypełniając deklarację podatkową. Poprzez dekret rządowy Berlusconi przyznał 459 tys euro na Papieski Uniwersytet Gregoriański, 500 tys. euro na zakon jezuitów, 143 tys. euro na diecezję w Cassano, 369 tys. euro na zakonników z Galipoli i ponad 10 mln euro na renowację zabytków będących własnością Watykanu.

Wszystko to w ramach pokuty za pierwszy skandal z prostytutkami. Skandal z nieletnią Ruby też miał swoją cenę, tyle że wyższą... Bunga-bunga było bezcenne, bo katolicy się już zbuntowali.


Reklama dźwignią handlu!


Zaledwie kilka tygodni temu Watykan oburzył się na ekumeniczną reklamę Benettona - przedstawiającą papieża Benedykta XVI całującego imama meczetu Al-Azhar w Kairze Ahmeda al-Tajeba i kazał ją wycofać pod groźbą procesu. Potentatowi odzieżowemu większy zysk przyniosła watykańska cenzura - bo plakat pojawił się dosłownie wszędzie w mediach i na Facebooku - niż gdyby sprawę przemilczano. No cóż - "Cenzura to reklama na koszt państwa" - mawiał Federico Fellini.

Gdyby Benetton miał sam zapłacić za taką ekspozycję medialną, słono by go to kosztowało. Wie coś o tym także Watykan...

Niektórych może gorszyć pocałunek między papieżem i imamem, innych na pewno zgorszy to, co odkrył Stefano Livadiotti i opisał w swojej książce.

W 2005 r., włoski Episkopat zorganizował zbiórkę charytatywną na rzecz ofiar tsunami. Organizację i produkcję wielkiej kampanii reklamowej powierzył gigantowi Saatchi & Saatchi. Plakaty były wszędzie, a w telewizji leciały non stop charytatywne reklamówki. Kampania kosztowała 9 mln euro, a na rzecz ofiar tsunami dobroczyńcy w sutannach przeznaczyli zaledwie 3 mln euro...

Jak widać nie chodziło o pomoc charytatywną, lecz o przekonanie włoskiej opinii publicznej, że Kościół prowadzi działalność charytatywną i w związku z tym "8/1000" mu się należy. Dobra inwestycja reklamowa - 9 mln euro, aby uzyskać tysiąc milionów przychodu w skali rocznej...


Pomóżmy księżom


W tym roku Konferencja Episkopatu Włoch wypuściła ulotkę rozpropagowaną we wszystkich kościołach "Pomóżmy księżom, bo 8/1000 nie wystarcza na ich pensje", namawiając wiernych parafian, aby łożyli sami na utrzymanie swoich duszpasterzy.

"No to gdzie kończą pieniądze włoskich podatników skoro Episkopat nie ma nawet na wypłaty dla księży?" - pyta Stefano Livadiotti. Cele charytatywne? W 2011 r., jak zresztą w poprzednich pięciu latach, Episkopat Włoch przeznaczył na nie 85 mln euro poza granicami kraju i 150 we Włoszech - razem 21% daniny podatnikòw. I do tego, do celów charytatywnych zalicza się instalację radia katolickiego na Nowej Gwinei i w Peru oraz szkolenie katolickich dziennikarzy - co, jak zauważa autor książki "I senza Dio" - wygląda raczej na cele propagandowe, a nie na pomoc głodnym i biednym.

Jeżeli więc utrzymanie księży kosztuje 381 mln euro, a na działalność charytatywną wydaje się 235 mln euro, to co dzieje się z pozostałymi 450 mln euro, które wychodzą co roku z kieszeni włoskich podatników i kończą w kasie Włoskiej Konferencji Episkopatu? - zaczęli się zastanawiać Włosi.

To nie antyklerykalizm, lecz zwykła kwestia oszczędności w dobie kryzysu.


Agnieszka Zakrzewicz z Rzymu

wtorek, 22 listopada 2011

64. Watykan zamiata pod dywan


Ofiary księży-pedofilów protestują: "Watykan nie słucha nas i nie robi nic, aby zlikwidować fenomen nadużyć seksualnych w łonie Kościoła!".
W rok po głośnej manifestacji zorganizowanej przez stowarzyszenie "Survivors Voice" (Głos Ocalonych), założonej przez Berniego McDaid i Garyego Bergerona (ofiary gwałtów księży z diecezji w Bostonie), pod San Pietro znowu przybyli Ocaleni, by domagać się sprawiedliwości i zadośćuczynienia. W sobotę, 29 października b.r., odbył się cichy protest ofiar księży-pedofilów na Via della Conziliazione prowadzącej do Watykanu. Ocalonych nie było wielu, ale przyjechali z różnych krajów Europy. Trzymali transparenty "Nie ukrywajcie księży-pedofilów!" i małe lampki. W proteście uczestniczyli także byli uczniowie instytutu dla głuchoniemych Antonio Provolo z Werony oraz Sue Cox z Wielkiej Brytanii, która padła ofiarą księdza pedofila we własnym domu. W ubiegłym roku Ocaleni byli wściekli, dziś są zdeterminowani i rozżaleni.

„Nic się nie zmieniło, Watykan nadal stosuje taktykę milczenia. Wszystkie dyrektywy pozostały na papierze, wszystkie obietnice Benedykta XVI miały na celu uspokojenie mediów.“ - mówił Lodi Rizzini, rzecznik grupy włoskich ofiar. „Niezależnie od krzywd fizycznych i zdrady zaufania, jakich doznaliśmy w przeszłości od Kościoła, także teraz Kościół wrzucił nas do czarnej dziury zapomnienia i traktuje jako "efekt uboczny" skandalu pedofilii. Kościół wielokrotnie pokazał, że nie ma zamiaru wziąć na siebie odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy.“ - powiedziała Sue Cox. „Dziś, po roku, świat wie więcej o tym co się stało. Do tej pory jednak nie było żadnego konkretnego gestu ze strony Watykanu, który pozwoliłby nam - ofiarom - uwierzyć w to, że coś się zmienia. Kościół patrzy tylko jak zachować reputację i ograniczyć szkody finansowe.“ - tłumaczył Ton Leerschool, ofiara z Holandii.

Ocaleni przybyli do Rzymu domagali się, aby przeprowadzono wreszcie niezależne śledztwo laickie w stosunku do pedofilskich zbrodni przeciwko ludzkości.


W tym kościele dochodziło do sodomizacji i seksu oralnego z nieletnimi


Już w lipcu b.r. ofiary z Kościelnego Instytutu dla Dzieci Głuchoniemych im. Antonio Provolo w Weronie, gdzie na przestrzeni lat 1950-80 ok 40 uczniów było gwałconych aż przez 25 księży z kongregacji Kompania Maryjna, wystosowały list do papieża Benedykta XVI, aby dekonsekrował (odwołał poświęcenie sanktuarium) trzy kościoły należące do Instytutu, w których miały miejsce gwałty na dzieciach, a dziś modlą się tam dalej wierni. Nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Krótki list miał też na celu zwrócić uwagę papieża, że prace włoskiej komisji badającej największy skandal pedofilii kościelnej na Półwyspie Apenińskim utknęły w martwym punkcie. Komisja, nadzorowana przez byłego przewodniczącego Trybunału w Weronie - Mario Sannite, zakończyła w lutym b.r. przesłuchania ofiar, świadków i potencjalnych oskarżonych księży. Jak do tej pory (a minęły już kolejne miesiące) nie ujawniła żadnych konkluzji, choć do mediów przedostała się wiadomość, że trzech księży przerwało zmowę milczenia i przyznało się do winy.

Przez cały 2010 rok, gdy Kościół katolicki był w największym wirze skandalu pedofilskiego, sloganami, które słyszało się najczęściej były: "Tolerancja zerowa!" i "Całkowita przejrzystość!". Teraz jednak, gdy siła prądu oburzenia opinii publicznej i uwaga mediów zmniejszyły się - woda zmętniała... Watykan przestał się śpieszyć.


Maraton i głodówka


Francesco Zanardi - rzecznik włoskiej sieci ofiar "l'Abuso" (Wykorzystanie), głoduje już od prawie trzech tygodni. Francesco wyruszył z Savony 22 września b.r., aby na pieszo dojść do Rzymu i uzyskać audiencję u papieża Benedykta XVI. "Pielgrzymka dla prawdy" zakończyła się 11 października przed drzwiami Bazyliki Św. Piotra, bo oczywiście papież odmówił spotkania z ofiarą.

"Pielgrzymka dla prawdy" miała na celu podjęcie próby dialogu pomiędzy ofiarami, a Watykanem, które domagają się, aby Stolica Apostolska wprowadziła w życie wszystkie obietnice jakie złożyła światu w ostatnich miesiącach. Niestety widzimy, że Watykan nie ma dobrej woli, aby zastosować wytyczne jakie sam ogłosił i do jakich się zobowiązał, ani podjąć dialogu ze stowarzyszeniami ofiar księży-pedofilów. Podczas spotkania z kard. Bagnasco, sygnalizowaliśmy nazwiska księży, którzy dopuścili się przemocy seksualnej w stosunku do dzieci i nie zostali wezwani do wystąpienia ze stanu duchownego – tak, jak to zapowiadał papież." - można było przeczytać w komunikacie stowarzyszenia.

Wraz z Franceso Zanardim protest głodowy podjął także Alberto Sala, prezes stowarzyszenia "Piccolo Alan" (Mały Alan). Głodówka ma na celu zasygnalizowanie światowej opinii publicznej, że wskazani księża z Sawony, którzy dopuścili się gwałtów na nieletnich, nigdy nie zostali wykluczeni ze stanu duchownego i wkrótce zostaną uniewinnieni w procesie w związku z przedawnieniem przestępstwa pedofilii.


Watykan wysłał pornopedofila, aby kontrolował pedofilów


Także Ocaleni ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii nie przywieźli dobrych wieści. Rozpoczął się nowy proces przeciwko księżom-pedofilom z diecezji w Filadelfii. Watykan wpadł w panikę, gdy okazało się, że były asystent społeczny, który miał prowadzić laickie dochodzenie w sprawie pedofilii został aresztowany za posiadanie 4 tys. zdjęć pornopedofilskich. Fakt, że Kościół wybrał potencjalnego pedofila, aby kontrolował pedofilów wywołało duże oburzenie. W Londynie natomiast, Watykan zarządził kontrolę w znanej szkole katolickiej St Benedict's, na Ealingu (dzielnicy zamieszkiwanej przez polskich imigrantów), gdzie w latach 1960-2009 dochodziło do nadużyć seksualnych na uczniach ze strony duchownych. Robi to jednak bardzo po cichu i z dużym opóźnieniem.

No cóż… - starym, wypróbowanym sposobem, najlepiej zamieść wszystko pod dywan...Agnieszka Zakrzewicz z Rzymu


zobacz też:

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2010/11/winne-ofiary-manifestacja-ofiar.html

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2011/01/wywiad-z-bernie-mcdaid-zaozycielem.html

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2010/11/2-swiatobliwe-milczenie.html

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2010/11/18-gorzkie-cukierki.html

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2011/11/63-irlandia-zamyka-ambasade-w-watykanie.html


63. Irlandia zamyka ambasadę w Watykanie


Irlandia ogłosiła, że zamyka swoją ambasadę w Watykanie. Oficjalne uzasadnienie to kryzys i oszczędności. Decyzja, która nastąpiła po długich miesiącach nieporozumień i polemik pomiędzy Stolicą Apostolską a najbardziej katolickim krajem Europy, przynosi brzemienne konsekwencje dla wizerunku Benedykta XVI i strach, że śladem Irlandczyków mogą pójść następni.
Irlandczycy podziękowali


Jak wiadomo - sztuka dyplomacji polega na tym, aby tak dać do zrozumienia, żeby zrozumieli wszyscy. Decyzja o zamknięciu irlandzkiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej została ogłoszona przez ministra spraw zagranicznych oraz wicepremiera - Eamona Gilmore. "Z powodów oszczędnościowych zostają zamknięte ambasady w Watykanie, Iranie i Timorze Wschodnim" - głosiła nota dyplomatyczna. Czyli to tyle, co powiedzieć, że dla super katolickiej Irlandii stosunki z państwem papieskim mają takie same znaczenie jak relacje z Islamską Republiką Iranu, rządzoną przez Mahmuda Ahmadineżada oraz z jednym z najbiedniejszych państw świata, które dopiero od 9 lat cieszy się niepodległością.

Tam, gdzie kończy się dyplomacja, zaczyna się wojna - brzmi znana maksyma Poliviosa Dimitrakopulosa. Ta natomiast - pomiędzy ojczyzną Św. Patryka a ziemskim królestwem Św. Piotra - trwa już od jakiegoś czasu. Decyzja o zamknięciu ambasady ze strony Irlandii jest konsekwencją bezprecedensowego odwołania w lipcu b.r. nuncjusza Stolicy Apostolskiej z Dublina - Giuseppe Leanza, po przyjęciu rezolucji przez parlament irlandzki zarzucającej Watykanowi tuszowanie przestępstw pedofilii oraz ukrywanie księży, którzy dopuścili się zbrodni na dzieciach - co było konsekwencją opublikowania nowego raportu dotyczącego diecezji w Cloyne. Wtedy irlandzki i katolicki premier Enda Kenny zaatakował ostro hierarchów z Rzymu, a przez kraj przetoczyła się fala protestów antykościelnych.

"Nie będzie przesadą powiedzieć, że po raportach Ryana i Murphy, Irlandia jest już chyba niezdolna do bycia wstrząśniętą przez cokolwiek, co wiąże się z seksualnymi przestępstwami wobec dzieci. Cloyne okazało się jednak sprawą innego rzędu. Gdyż — po raz pierwszy w Irlandii — śledztwo dotyczące seksualnego napastowania nieletnich odsłoniło wysiłki Stolicy Apostolskiej, mające zakłócić dochodzenie w suwerennym, demokratycznym Państwie…, i to zaledwie trzy lata temu, a nie przed trzema dziesiątkami lat. Raport z Cloyne odsłonił tym samym dysfunkcyjność, oderwanie, elitaryzm, dominujące w kulturze Watykanu aż do dziś. Gwałty i męczenie dzieci były bagatelizowane albo radzono sobie z nimi tak, żeby tylko utrzymać zwierzchność instytucji, jej władzę, pozycję oraz "reputację". - powiedział wtedy w parlamencie premier Kenny.


Szok za szokiem


W 2000 r. rząd Irlandii powołał Komisję Dochodzeniową W Sprawie Represji Wobec Dzieci (Commission to Inquire into Child Abuse). Według niej, w latach 1962-2002, w samej diecezji w Ferns, 21 księży dokonało ponad 100 aktów molestowania seksualnego, a w archidiecezji dublińskiej, od 1940 roku działało 102 księży pedofilów (z czego 91 postawiono zarzuty), natomiast ofiar molestowania seksualnego było około 400.

20 maja 2009 roku Komisja Rządowo-Kościelna opublikowała kolejny raport (tzw. „Raport Ryana“, od nazwiska sędziego Seána Ryana, który przewodził pracom komisji) w sprawie molestowania i nadużywania przemocy, w ponad 200 domach opieki i sierocińcach, zarówno kościelnych jak i państwowych (prowadzonych przez zakonnice, zakonników oraz księży). Raport liczy 2600 stron i powstał w oparciu o zeznania prawie 2 tysięcy osób oraz o dokumentację kościelną i rządową. Ustalono, że w latach 1936-1990 co najmniej 800 księży, zakonnic i zakonników w tych ośrodkach dopuściło się wobec wychowanków takich praktyk, jak przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, molestowanie seksualne, gwałty i zmuszanie do niewolniczej pracy ponad siły. Liczbę ofiar oszacowano na około 30 tysięcy.

26 listopada 2009 ukazał się natomiast "Raport na temat stosunku władz kościelnych i świeckich do zarzutów i podejrzeń seksualnego wykorzystywania dzieci w archidiecezji w Dublinie", znany jako „Raport Murphy“ od nazwiska sędziny Yvonne Murphy, która przewodniczyła pracom komisji trwającym blisko trzy lata. Wynika z niego, że Kościół katolicki w Irlandii krył swoich księży, którzy molestowali i seksualnie wykorzystywali dzieci. Komisja przeanalizowała przypadki 46 księży, w okresie czasowym obejmującym lata 1940-75. Przy tej okazji wyszły takie skandale jak sprawa księdza Billego Carneya (Seryjny gwałciciel chłopców i dziewczynek, mający na sumieniu przynajmniej 32 ofiary, ale było ich najprawdopodobniej o wiele więcej. W 1983 r., ks. Carney przyznał się i został skazany za dwa przypadki seksualnego molestowania dzieci, otrzymując wyrok w zawieszeniu. Sprawę uciszono, sześciu rodzinom wypłacono odszkodowanie i seryjny pedofil wrócił do pracy duszpasterskiej z dziećmi. Chronił go biskup James Kavanagh, chcący uniknięcia skandalu. W 1992 roku miarka się przebrała i Kościół skazał wreszcie Carneya w wyniku procesu kanonicznego na opuszczenie stanu duchownego, ten jednak odmawiał zostawienia parafii, więc wypłacono mu 30 tys. funtów, aby się go pozbyć. W 2004 r., były ksiądz ożenił się w Szkocji. Na początku 2010 r., odnalazła go na Wyspach Kanaryjskich reporterka BBC. Jednak zaledwie w maju b.r, media odkryły, że seryjny gwałciciel żyje w środkowej Anglii, w okolicach Cotswolds, w domku z ogródkiem, którego furtka wychodzi na plac zabaw, gdzie bawią się dzieci!!!).

Drugim najgłośniejszym przypadkiem opisanym w „Raporcie Murphy“ był ojciec Brendan Smyth, skazany w 1994 r. prawomocnym wyrokiem przez sąd w Belfaście za nadużycia seksualne wobec 17 dzieci, a kolejny wyrok zapadł w roku 1997 w Dublinie. Łącznie - Ojciec Smyth został skazany za nadużycia wobec 74 dzieci, popełnione w latach 1945-90. Ksiądz Seána Fortune'a był oskarżony o molestowanie 66 dzieci, popełnił jednak samobójstwo przed rozpoczęciem procesu. To nazwiska tylko "seryjnych pedofilów kościelnych", ukrywanych przez Kościół latami, co przyczyniło się do tego, że gwałciciele mogli działać spokojnie.


Nowy wstrząs


Jak powiedział premier Enda Kenny - po raportach Ryana i Murphy, Irlandia jest już chyba niezdolna do bycia wstrząśniętą przez cokolwiek. A jednak...

W lipcu 2011 r., ministerstwo sprawiedliwości Irlandii opublikowało raport dotyczący przypadków molestowania seksualnego dzieci przez duchownych w diecezji Cloyne. Był to już czwarty z rządowych raportów dotyczących seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży-pedofilów i pobożnego milczenia Kościoła. Różnił się jednak od pozostałych tym, że dotyczył okresu, kiedy wytyczne dotyczące zgłaszania przypadków molestowania były już jasno ustalone. Raport stwierdził m.in., że diecezja Cloyne nie wprowadziła - pomimo wielokrotnych zapewnień, że tak się stało - w życie procedur ustalonych przez Kościół dotyczących zgłaszania przypadków nadużyć seksualnych, a biskup John Magee fałszywie oznajmił rządowi i przedstawicielom ochrony zdrowia, że wszystkie oskarżenia o nadużycia są zgłaszane władzom. W diecezji Cloyne, zwierzchnicy kościelni nadal próbowali tuszować przypadki nadużyć seksualnych i kryć księży-pedofilów, także z pomocą Watykanu jeszcze w 2008 r. Komisja przygotowująca raport, która poprosiła nuncjusza apostolskiego o informacje dotyczące prowadzonego dochodzenia, otrzymała odpowiedź, że nuncjatura "nie może w tym względzie pomóc".

Jednak kroplą, która przelała puchar goryczy było ujawnienie w styczniu 2011 r., przez irlandzką stację telewizyjną RTE dwustronicowego listu napisanego przez nuncjusza apostolskiego Luciano Storero i wysłanego do biskupów w Irlandii. Był on odpowiedzią na zapytanie skierowane do Watykanu, co do procedur denuncjowania księży-pedofilów na policji i wytaczania im procesów karnych. Storero sugerował, że denuncjowanie władzom cywilnym przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księży łamie prawo kanoniczne.

Zdaniem Jeffa Andersona – amerykańskiego prawnika, który próbował postawić papieża Benedykta XVI przed sądem, list wystosowany przez nieżyjącego już nuncjusza irlandzkiego to tzw. „smoking gun“ (dymiący rewolwer) czyli dowód winy Watykanu odpowiedzialnego za ukrywanie zbrodni pedofilii. Natomiast Jeffrey Lena, prawnik reprezentujący Stolicę Apostolską w Stanach Zjednoczonych, napisał w wydanym oświadczeniu, że "wspomniany list został zupełnie niewłaściwie zrozumiany", gdyż jego głównym celem było "upewnienie się, że biskupi, którzy dyscyplinują swoich księży w przypadkach podejrzeń o wykorzystywanie seksualne, będą robić to w sposób, który sprawi, że taki ksiądz nie uniknie kary kościelnej. Z kolei w wielu informacjach prasowych podawana była dokładnie odwrotna informacja".

Po tym wszystkim Irlandczyków już chyba nic nie zszokuje. To jednak zdecydowanie wystarcza, aby zawiesić relacje z Watykanem, traktując Benedykta XVI jak Ahmadineżada...


Agnieszka Zakrzewicz z Rzymu


zobacz też: 2. Świątobliwe milczenie

http://wcieniusanpietro.blogspot.com/2010/11/2-swiatobliwe-milczenie.html

wtorek, 1 listopada 2011

62. Kryzys w Piolandii


Biznes na Ojcu Pio już się nie kręci. Przydałby się jakiś cud. Choć gigantyczny kościół świętego w San Giovanni Rotondo to czwarta meta turystyki religijnej na świecie i przybytek zaprojektowany przez Renza Piano jest na 31 miejscu na liście "cudów wszech czasów" New York Timesa - kryzys zawitał także i w te progi. Hotele świecą pustkami, a lotnisko Gino Lisa w Foggi się zamyka, bo władze regionu Apulii nie chcą dopłacać do niego 4,8 mln euro rocznie.


Ojciec Pio jest świętym najbardziej uwielbianym przez Włochów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez znany portal casa.it, dotyczącego dewocjonaliów familijnych. We włoskich domach można częściej spotkać obrazek, czy figurkę kapucyna z Pietrelciny, niż krzyż czy obraz Chrystusa, Matki Boskiej lub Jana Pawła II. Także w bunkrach mafiozów i kamorrystów, oraz w więziennych celach bossów jest zawsze ołtarzyk św. Pia - bo dla wielu wiernych to prorektor bardziej wszechmocny niż sam Bóg.

Choć dla Agostina Gemelliego - jednego z najbardziej znanych włoskich lekarzy - Francesco Forgione był psychopatą i hochsztaplerem, dla Karola Wojtyły był on gigantem Kościoła, błogosławionym oraz świętym.


Nową bazylikę zaprojektowaną przez Renza Piano zainaugurowano w 2004 r. Gigantycznej świątyni chcieli kapucyni, aby pomieścić gigantyczną masę pielgrzymów, tłoczącą się w kościele Santa Maria delle Grazie, który dziś - przy nowym sanktuarium wygląda jak pudełko zapałek.

6 tys. metrów kwadratowych może pomieścić 7 tys. wiernych w środku, a kolejne 40 tys. może stać na dziedzińcu. Bazylika ma 3 sale konferencyjne i 31 konfesjonałów. 40 metrowy krzyż z pozłacanego brązu, który widać z odległości 100 km - to dzieło wielkiego artysty współczesnego Arnalda Pomodoro. W krypcie znajduje się 2 tys m2 złoconych mozaiek Ivana Rupnika, na które przetopiono 3 kg złota. Budowa gigantycznego sanktuarium kosztowała ponad 40 mln euro.

Ale Piolandia to nie tylko świątynia, to także wszystko to, co dzieje się tuż za jej murami...


Nalewka, lody i koka


Giełda relikwii świętego trwa już blisko sto lat. Zaledwie pojawiły się stygmaty na ciele Francesco Forgione, zaczęto sprzedawać fałszywe szmatki z krwią Pia, choć prawdziwość ran kapucyna była wielokrotnie poddawana w wątpliwość. Także Sant Uffizio podejrzewało, że zakonnik wypalił je sobie sam kwasem.

Dziś mówi się o "Spółce akcyjnej św. Pio". Kolosalny biznes przynosi górę pieniędzy wielką jak nowa bazylika. Mamona pochodzi z ofiar wiernych; funduszy na szpital; wpływów ze sprzedaży książek, biletów, gazet oraz z reklam w kapucyńskiej telewizji, radiu i portalach internetowych; a także z gadżetów oraz pamiątek świętych. Tylko merchandising daje 200 mln euro rocznie!

Co prawda stragany z pamiątkami nie stoją przy samej świątyni, lecz 200-300 metrów dalej, ale są nieodłączną częścią Piolandii, bo zakup pamiątek jest fundamentalnym celem każdego turysty religijnego.


Na straganach, prowadzonych przez mieszkańców okolicy, którzy oczywiście otrzymali na to licencję, można kupić wszystko: magnesy na lodówkę z podobizną Ojca Pio lub z aniołkami chroniącymi dzieci za 4 euro; bryloczki do kluczy samochodowych, chroniące samochód przed złodziejami za 6 euro; figurki kapucyna ze świeczką z 8 euro oraz te służące jako pojemniki na wodę święconą za 9 euro; ołtarzyk z obrazkiem świętego za 10 euro; zegarki z brodatym zakonnikiem za 15 euro; a nawet wierny model w miniaturze wozu pogrzebowego, jakim przewożono zwłoki Francesca Forgione po jego śmierci. Oprócz gadżetów i pamiątek na straganach leżą też delicje dla podniebienia: ser, pasta, wina. Istnieje nalewka z cytryn "Padre Pio" i można też polizać "lody św. Pia".


Na bazarze przed świątynią naprawdę niczego nie brakuje. W styczniu br. włoska policja rozbiła szajkę miejscowych dilerów, którzy rozprowadzali narkotyki. Operacja "Life Style" ujawniła, że kioski, w których sprzedawano święte pamiątki były tylko przykrywką dla dystrybucji kokainy na szeroką skalę i spotkań bossów mafijnych. Aresztowano 33 osoby. To nie pierwszy raz, kiedy oprócz nalewki i lodów, w Piolandii handluje się koką. Podobna akcja policyjna odbyła się już w 2004 r.


- Fenomen kupiectwa, który rozwijał się wokół świątyń jest stary jak religia. Biznes świętości istnieje od zawsze i będzie istniał zawsze. W Ziemi Świętej, rozkradziono i sprzedano fragmenty grobu pańskiego oraz kupczono nawet samą ziemią z tego miejsca. Dewocjonalia sprzedaje się zarówno w świątyniach buddyjskich, muzułmańskich, jak i żydowskich. W San Giovanni Rotondo stragany i kościół to dwie różne rzeczywistości. Na dziedzińcu sanktuarium Ojca Pio nie sprzedajemy nawet różańców. - tłumaczył się później ks. Alessandro Rocchetti, sekretarz arcybiskupa Manfredonii.


Makabryczne przedstawienie przyciągnęło wiernych turystów


Dzięki biznesowi religijnemu zmieniło się miasto San Giovanni Rotondo i okolice Foggi. Otworzono hotele, restauracje, bary, bed & breakfast, wybudowano lotnisko. Dla Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Piolandia to czwarta meta turystyki religijnej na świecie. Przez kilka lat z rzędu odbywała się tu giełda tego sektora - Bitrel. Kiedy w 1999 r., Ojciec Pio był wynoszony na ołtarze przez Jana Pawła II, mówiło się o 7 milionach pielgrzymów, którzy będą przyjeżdżać tu każdego roku. W Piolandii wszystko było więc budowane na wyrost: 166 hoteli i hostelików, łącznie 8 tys. łóżek do dyspozycji każdego dnia.


I nalot wiernych turystów rzeczywiście miał miejsce - przez półtora roku, gdy trwała makabryczna ekspozycja zwłok ekshumowanych po 40 latach, w nocy z 2 na 3 marca 2008 r. Nie przeszkadzało, że twarz Francesca Forgione była w takim stanie rozkładu, że trzeba było nałożyć na nią sylikonową maskę i że z żuchwy wypadła kość gnykowa (którą zamknięto pospiesznie w kryształowym relikwiarzu i wystawiono na widok publiczny). Ostensione (wystawienie ciała) celebrowane przez kardynała Saraiva Martinsa było transmitowane przez telewizje całego świata. Resztki świętego zostały wystawione na widok publiczny od 24 kwietnia 2008 r. do 24 września 2009 r. „Adorowało“ je 9 milionów osób. Serce św. Pia, zamknięte w relikwiarzu pobłogosławił sam papież Benedykt XVI, który przybył 21 czerwca 2009 r.


Tymczasem kryzys robi swoje...


W tym roku - który już się kończy - do San Giovanni Rotondo przyjechało zaledwie 2,5 mln pielgrzymów. W maju, na ołtarze został wyniesiony błogosławiony Karol Wojtyła, wierni wolą więc jeździć do Rzymu na jego grób. Także rodzinne Wadowice papieża Polaka, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia na mapie turystyki religijnej i psuć biznes Ojca Pia.


Aby znaleźć sposób na kryzys - bracia kapucyni, którym przedsiębiorczości nie brakuje, 23 września br., w dzień świętego, podarowali dzieciom komiks "Piołciu i Lolek" - rysunkową biografię Ojca Pio i Jana Pawła II dla najmłodszych. Nie pomogło...


- Kapucyni przekształcili wiarę w świętego w jeden wielki odpust. Uprawiają już tylko marketing religijny. Przez takie chwyty reklamowe jak ten komiks, banalizują świętość. Kto przyjeżdża na grób Ojca Pia, chce się pomodlić, a w nowym kościele nie ma nawet klęczników. Stara krypta była skromna, teraz złoto i mozaiki rozpraszają modlitewne skupienie wiernych. - oskarżał później Francesco Colafemmina, autor książki "Tajemnica kościoła św. Pia".


No cóż, na kryzys przydałby się prawdziwy cud! Może krótkie zmartwychwstanie Ojca Pio? - to na pewno ożywiłoby biznes w Piolandii. Zaradni kapucyni coś już na pewno wymyślą...


Agnieszka Zakrzewicz z Rzymu